Hobby magazín

Správy inovace

Dnešní společenské a kulturní akce.

*** Akce je zařazena do cyklu Calendarium regina – souboru prestižních a ojedinělých akcí, často národního či mezinárodního významu. Občanům města i návštěvníkům se tak nabízí možnost navštívit kulturní, sportovní a společenské akce rozmanitého charakteru, které probíhají během celého roku ve městě a jeho blízkém okolí. Další akce z cyklu naleznete na https://www.hradeckralove.org/calendarium-regina/d-50466.

Hradec Králové

Tradiční letní promenádní koncert místní dechové hudby, která má za sebou již letitou tradici a vystoupí pod vedením kapelníka Daniela Bismilera.V případě špatného počasí nebo naopak příliš velkého tepla proběhne koncert v KC Golf.Prostranství před hlavním vchodem do Kulturního centra Golf od 17.00 hod.Vstupné dobrovolné.

Jakkoli je to obtížné, snaží se expozice v maximální možné šíři představit umění 20. století jako mnohotvárný prostor, v němž se stále více pohybovaly i ženy, které právě v tomto století dosáhly určité míry rovnoprávnosti bez ohledu na genderové role.

Technologický pokrok a inovace.

Společnost HONOR věří, že hybnou silou technologického průmyslu a trhu je inovační cyklus, nikoliv ekonomika. „Chytré telefony představují dokonalou kombinaci výpočetních systémů, komunikačních technologií, zobrazovacích technologií a platforem umělé inteligence , integrují řadu dalších zařízení a nových technologií a boří tak hranice,“ řekl generální ředitel společnosti HONOR Device Co. Ltd. George Zhao. „Nová umělá inteligence a komunikační technologie přináší další vlnu inovací v oblasti chytrých telefonů a vytváří prakticky neomezené a dosud neprozkoumané možnosti. Naší povinností jako společnosti je tyto příležitosti využít a nadále posouvat hranice možností chytrých telefonů „.

Komunikační technologie

„V tomto kraji můžeme vidět často protiklady. Na jedné straně úžasné inovace, technologický pokrok, například v nanotechnologiích, na druhé straně vyloučené lokality, které si svými problémy nijak nezadají s regiony tří strukturálně postižených regionů, které jsme navštívili předtím,“ řekla hlava státu. Dvě strany mince prezident zmínil i na Twitteru.

24.02.2022 Technologický pokrok je nezastavitelný. Virtuální svět, ve kterém by se lidé mohli potkávat, se stále více stává realitou. Toho si všímá i mnoho společností, které v takovém globálním propojení vidí velké příležitosti. Investoři se také stále více začínají zajímat o metaverse akcie.

Napsat komentář